Menu

Tijdelijk leiderschap voor blijvend resultaat

6G Transformatie

Kun je een rups leren vliegen?

Dit boek van Jan Bommerez en Kees van Zijtveld heeft mij geïnspireerd om mijn ervaringen met leiderschap en veranderen van organisaties te ordenen en samen te vatten in het 6G Transformatie-model. Transformatie is de onomkeerbare verandering voor ontwikkeling en groei. Rupsen en vlinders hebben dit in hun genen zitten.

Organisaties hebben dat niet! Bedrijven moeten deskundig geleid worden om succesvol te transformeren.

6G Transformatie

Het 6G Transformatie-model is een denkkader voor de transformatie van IST naar SOLL. De ambities van de organisatie vertaal ik in de gewenste SOLL situatie: een realistisch toekomstplan. Met het 6GT-model breng ik de kloof tussen SOLL en IST in kaart en geef ik aan wat er nodig is om deze kloof te overbruggen.

6G Transformatie

 

Mijn model gaat uit van 6 essentiële resourcen - mensen, omgeving en middelen - voor het slagen van veranderingen. Deze 6 resourcen zijn Genialiteit, Geld, Geduld, Geloof, Generatie en Groep. Ik leid de optimale invulling en de volledige inzet van deze resourcen.
Ook stuur ik de 6G's voortdurend bij, totdat wij het beoogde resultaat hebben bereikt.

De voordelen

  • Gestructureerd proces, doelgericht en efficiënt
  • Regie op bedrijfskundige en veranderkundige aspecten
  • De klus klaren en de risico's beperken
  • De organisatie als geheel wordt er beter van

Blog en nieuws

Waarvoor moet ik Han bellen?

Een bevriende directeur wilde mij graag aanbevelen bij een collega-ondernemer. Hiervoor vroeg hij mij om snel enkele belangrijke opdrachten en resultaten op een stukje papier te zetten.

Lees meer...